Difference between revisions of "Lab member"

From Crop Genomics Lab.
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
Post Ph.D: Young-Ho Lee, [[Moon Young Kim]], [[Yang Jae Kang]]
+
Post Ph.D: Young-Ho Lee, [[Moon Young Kim]], [[Yang Jae Kang]], [[Sue Kim]]
  
 
Resercher: [[Hyun Ju Jang]]
 
Resercher: [[Hyun Ju Jang]]
  
Ph.D students: [[Kwang-Soo Han]], [[MinYoung Yoon]], [[Sue Kim]], [[Wonjoo Hwang]], [[Sangrea Shim]], [[Taeyoung Lee]], [[Jayern Lee]]
+
Ph.D students: [[MinYoung Yoon]], [[Wonjoo Hwang]], [[Sangrea Shim]], [[Taeyoung Lee]], [[Jayern Lee]], [[Dani Satyawan]]
  
Master students: [[MyoYeon Kim]], [[Suyeon Ha]]
+
Master students: [[MyoYeon Kim]], [[Suyeon Ha]], [[User:Ga Young Kim|Gayoung Tiffany Kim]]
  
Undergraduate students: Hogyoung Lee, [[User:Ga Young Kim|Gayoung Tiffany Kim]]
+
Undergraduate students: Hogyoung Lee
  
 
Alumni: [[Kyujung Van]], [[Ahra Bae]], [[Khushboo Rastogi]]
 
Alumni: [[Kyujung Van]], [[Ahra Bae]], [[Khushboo Rastogi]]

Revision as of 02:46, 5 August 2014

Post Ph.D: Young-Ho Lee, Moon Young Kim, Yang Jae Kang, Sue Kim

Resercher: Hyun Ju Jang

Ph.D students: MinYoung Yoon, Wonjoo Hwang, Sangrea Shim, Taeyoung Lee, Jayern Lee, Dani Satyawan

Master students: MyoYeon Kim, Suyeon Ha, Gayoung Tiffany Kim

Undergraduate students: Hogyoung Lee

Alumni: Kyujung Van, Ahra Bae, Khushboo Rastogi