Difference between revisions of "Lab member"

From Crop Genomics Lab.
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
 
Resercher: [[Hyun Ju Jang]], [[User:Haneul Jeong|Haneul Jeong]]
 
Resercher: [[Hyun Ju Jang]], [[User:Haneul Jeong|Haneul Jeong]]
  
Ph.D students: [[MinYoung Yoon]], [[Wonjoo Hwang]], [[Sangrea Shim]], [[Taeyoung Lee]], [[Jayern Lee]], [[Dani Satyawan]]
+
Ph.D students: [[MinYoung Yoon]], [[Sangrea Shim]], [[Taeyoung Lee]], [[Jayern Lee]], [[Dani Satyawan]]
  
Master students: [[MyoYeon Kim]], [[Suyeon Ha]], [[Andari Risliawati]], [[User:Ga Young Kim|Gayoung Tiffany Kim]]
+
Master students: [[Suyeon Ha]], [[Andari Risliawati]], [[User:Ga Young Kim|Gayoung Tiffany Kim]]
  
Undergraduate students: Hogyoung Lee
+
Alumni: [[Kyujung Van]], [[Wonjoo Hwang]], [[Ahra Bae]], [[Khushboo Rastogi]], [[MyoYeon Kim]], Hogyoung Lee
 
+
Alumni: [[Kyujung Van]], [[Ahra Bae]], [[Khushboo Rastogi]]
+

Revision as of 01:33, 3 February 2015

Post Ph.D: Young-Ho Lee, Moon Young Kim, Yang Jae Kang, Sue Kim

Resercher: Hyun Ju Jang, Haneul Jeong

Ph.D students: MinYoung Yoon, Sangrea Shim, Taeyoung Lee, Jayern Lee, Dani Satyawan

Master students: Suyeon Ha, Andari Risliawati, Gayoung Tiffany Kim

Alumni: Kyujung Van, Wonjoo Hwang, Ahra Bae, Khushboo Rastogi, MyoYeon Kim, Hogyoung Lee