Difference between revisions of "Lab member"

From Crop Genomics Lab.
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
Post Ph.D: Young-Ho Lee, [[Moon Young Kim]], [[Yang Jae Kang]], [[Sue Kim]], [[User:Young Eun Jang|Young Eun Jang]]
+
Post Ph.D: Young-Ho Lee, [[Moon Young Kim]]
  
 
Resercher: [[Hyun Ju Jang]],  
 
Resercher: [[Hyun Ju Jang]],  
Line 7: Line 7:
 
Master students: [[User:Eunsoolee|Eunsoo Lee]], [[User:Haneul Jeong|Haneul Jeong]]  
 
Master students: [[User:Eunsoolee|Eunsoo Lee]], [[User:Haneul Jeong|Haneul Jeong]]  
  
Alumni: [[Kyujung Van]], [[Wonjoo Hwang]], [[Ahra Bae]], [[Khushboo Rastogi]], [[MyoYeon Kim]], Hogyoung Lee, [[Suyeon Ha]], [[Andari Risliawati]]
+
Alumni: [[Kyujung Van]], [[Wonjoo Hwang]], [[Ahra Bae]], [[Khushboo Rastogi]], [[MyoYeon Kim]], Hogyoung Lee, [[Suyeon Ha]], [[Andari Risliawati]], [[Yang Jae Kang]], [[Sue Kim]], [[User:Young Eun Jang|Young Eun Jang]]

Revision as of 07:37, 25 April 2016

Post Ph.D: Young-Ho Lee, Moon Young Kim

Resercher: Hyun Ju Jang,

Ph.D students: MinYoung Yoon, Sangrea Shim, Taeyoung Lee, Jayern Lee, Dani Satyawan

Master students: Eunsoo Lee, Haneul Jeong

Alumni: Kyujung Van, Wonjoo Hwang, Ahra Bae, Khushboo Rastogi, MyoYeon Kim, Hogyoung Lee, Suyeon Ha, Andari Risliawati, Yang Jae Kang, Sue Kim, Young Eun Jang